บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 311 Average: 5]

บัญชีทุน (Capital Account) หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุนของกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน

(Visited 175 times, 2 visits today)

ใส่ความเห็น