ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 289 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

 

(Visited 96 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น