กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 192 Average: 5]

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคต

 

(Visited 40 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น