รับทำบัญชี ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

รับทำบัญชี วางแผนภาษี บริการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาถูก

รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ราคาถูก ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์ รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.94,ภ.ง.ด.91

รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หจก จดทะเบียนพาณิชย์ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน

 • จดบริษัท

  จดบริษัทเสร็จสิ้นภานใน 1 วัน สำหรับท่านที่ต้องการจดบริษัทด่วน ติดต่อทางเราได้เลยค่ะ
 • จดหจก

  จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมาะสำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนเพียง 2 ท่านและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขอำนาจกรรมการ กรรมการตาย

  ต้องจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • รับทำบัญชี

  บริการรับทำบัญชีเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้น
 • รับตรวจสอบบัญชี

  รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • รับปิดงบ

  บริการปิดงบ สำหรับกิจการที่ไม่มีรายได้ค่าปิดงบรวมค่าตรวจสอบบัญชีเพียง 9,000 บาทเท่านั้น
 • รับขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

  สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้าง และนำส่งเงินสมทบทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  นิติบุคคลหรือผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปีต้องทำการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านแต่อยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้
 • รับเพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

 • 1. บริการด้านจดทะเบียน
  – รับจดทะเบียนพาณิชย์ , ห้างหุ้นส่วน ,บริษัท
  – ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  – จดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat
  – จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่ , แก้ไขวัตถุประสงค์ , เปลี่ยนกรรมการ , เพิ่มทุน – ลดทุน
  – จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี

  2. บริการด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม
  – รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  – จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54 ,ภ.พ. 30
  – จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)และประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  – จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  – จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
  – รับปิดงบการเงินประจำปี
  – รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม
  – ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี วางระบบบัญชี – วางแผนภาษี
  – เป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร

  3. บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี รับปรึกษางบการเงินย้อนหลัง หมายเรียกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีไม่นำส่งงบการเงิน โดยทีมงานมืออาชีพ
1.รับตรวจสอบบัญชีหจก. บริษัท งบเปล่าหจก.ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท (ยังรับอยู่) บริษัท ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท
2.รับปิดงบการเงิน งบเปล่าหจก.ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท งบบริษัท ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท
ราคาดังกล่าวรวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ( ผู้สอบและผู้ทำบัญชี )

รับจดทะเบียนบริษัทฯ หจก.ดังนี้
1.รับจัดตั้งบริษัทจำกัด เริ่มต้นที่ราคา 12,000 บาท ทั้งนี้รวมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และฟรีตราประทับของบริษัท
เมื่อใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกวินทราการบัญชี
2.รับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นที่ราคา 6,000 บาท ทั้งนี้รวมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และฟรีตราประทับของบริษัท
เมื่อใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกวินทราการบัญชี
3.รับจดทะเบียนประกันสังคม เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท
บริการวางแผนภาษีและที่ปรึกษาทางภาษีและการบัญชี

สำนักงานรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี สามารถให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สังกัดกระทรวงพาณิชย์) และสภาวิชาชีพบัญชี โดยเริ่มต้นให้คำปรึกษาตั้งแต่ประเภทของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า และระหว่างรับทำบัญชีรายเดือน หรือรายไตรมาส และรายปี เป็นต้

(Visited 184 times, 3 visits today)

ใส่ความเห็น