อาคาร คือ (building)

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 345 Average: 5]

อาคาร หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ในรูปของโรง เรือน ร้าน หรือรูปแบบอย่างอื่นสำหรับใช้สอย แต่ในกฎหมายควบคุมอาคารได้รวม สะพาน อุโมงค์ ท่อ ป้ายและอื่น ๆ ไว้ในนิยามคำว่าอาคารด้วยด้วยเหตุผลในการบังคับใช้ มักมีส่วนประกอบทางสถาปัตย์กรรมมากกว่าหนึ่งอย่างและปกติจะตั้งอยู่บนพื้นดิน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคาร

1.เมื่อกิจการทำการซื้ออาคารโดยใช้เงินสด

2.เมื่อกิจการซื้ออาคารโดยจ่ายผ่านเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

(Visited 236 times, 1 visits today)
 

ใส่ความเห็น