เงินฝากธนาคาร คือ (Deposit)

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 429 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายในกิจการ มีลักษณะเป็นเงินฝากกระแสรายวัน หรือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินฝากธนาคาร

1.เมื่อรับชำระค่าบริการด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของกิจการ

2.เมื่อกิจการเบิกเงินสดออกจากกิจการ

3.เมื่อกิจการจ่ายชำระด้วยการ โอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน

4.เมื่อกิจการนำเงินสดฝากเข้า บัญชีกระแสรายวันของกิจการ

(Visited 1,104 times, 1 visits today)
 

ใส่ความเห็น