ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 422 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หมายถึง การค้างภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่นกิจการที่มีรายได้จากค่าเช่า จะตั้งบัญชีนี้ เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการต้องรับรู้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในงวดบัญชีนั้นแต่ยังไม่ได้ชำระ2.เมื่อกิจการชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

(Visited 705 times, 1 visits today)
 

ใส่ความเห็น