สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 2698 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนหุ้นสามัญ + กำไรสะสมปลายงวด
รวมสูตรบัญชี

(Visited 480 times, 1 visits today)
 
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/equity-formulas-calculation-method-for-finding-equity

Leave a Comment

Scroll to Top