สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

Click to rate this post!
[Total: 7175 Average: 5]

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

 
รวมสูตรบัญชี

(Visited 3,551 times, 2 visits today)
 
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/formulas-for-cost-of-goods

Leave a Comment

Scroll to Top