สูตรหา ส่วนของเจ้าของ วิธีคำนวณหา ส่วนของเจ้าของ

Click to rate this post!
[Total: 2832 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

รวมสูตรบัญชี

(Visited 998 times, 1 visits today)
 
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/owners-equity-formula-how-to-calculate-owners-equity

Leave a Comment

Scroll to Top