เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid check)

Click to rate this post!
[Total: 2647 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เช็คจ่ายล่วงหน้า
1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ2.เมื่อกิจการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้การค้า3.เมื่อเจ้าหนี้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว

(Visited 1,194 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/prepaid-checks

Leave a Comment

Scroll to Top